” INTOA”

Intensiivikuntoutusta aikuisen änkytykseen

aikuisten INTOA 2019

Järjestämme nuorille ja aikuisille suunnatun intensiivisen, ryhmämuotoisen puheterapiajakson.

Paikka: Puheterapiakeskus TEMPO oy:n toimitiloissa osoitteessa Reviisorinkatu 3, Espoo.

Aika: la-su 23.-24.3.2019 ja la 11.5.2019 Ohjelma on klo 10.00-16.00 välillä. Jaksoon kuuluu lähipäivien välillä itsenäistä työskentelyä sekä pareittain tapahtuvaa videovälitteistä työskentelyä.

Mitä ja miksi?

Aikuisena änkytys on tavallisesti puheeseen pysyvästi vakiintunut pulma. Se saattaa vähentää selvästi esimerkiksi opinnoissa, työpaikan kokouksissa, puhelimessa ja oman perheen ulkopuolella puhumista tai vaikuttaa suoraan myös harrastusten ja ammatin valintaan. On tavallista, että änkytys häiritsee joissain elämäntilanteissa, kuten uuteen opiskelupaikkaan siirryttäessä tai työpaikkaa vaihtaessa, keskimääräistä enemmän.

Ryhmämuotoisen, intensiivisen puheterapian tavoitteena on oppia keinoja puheen sujuvuuden hallintaan sekä saada kokemuksia keinojen käytöstä luonnollisissa puhetilanteissa ryhmässä ja esim. asioimistilanteissa. Tavoitteena on myös oppia suhtautumaan änkytykseen luontevasti niin, että se rajoittaa osallistumista erilaisissa elämäntilanteissa mahdollisimman vähän. Jakson aikana on mahdollisuus saada vertaistukea ja kuulla toisten puhujien kokemuksia änkytyksestä.  Puheenhallinnan taitojen harjoitteleminen yhdessä toisten kanssa sekä arkitilanteissa, auttaa suoraan opittujen taitojen käyttämisessä myös jakson ulkopuolella.

Kuntoutusjakso sopii sinulle, mikäli…

  • änkytät, ja se haittaa puhumista
  • haluat muuttaa puhettasi ja oppia keinoja hallita puheen sujuvuutta
  • haluat puhua rohkeammin ja ilmaista ajatuksiasi puhuen aiempaa

useammin

  • olet motivoitunut harjoittelemaan ja pystyt itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn

Kustannukset: INTOA-jakson hinta on 1350€/kuntoutuja. Hinta sisältää

  • ryhmämuotoista puheterapiakuntoutusta 18 x 45 min
  • puheterapeutin ohjaamaa verkkovälitteistä terapiaa esim. pareittain 4x45min
  • osallistujan oman aktiivisuuden mukaan itsenäistä kotiharjoittelua ja soveltavaa harjoittelua

Hinta ei sisällä aterioita, matkakustannuksia eikä mahdollisia majoituskustannuksia. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, ja kuntoutuja voi selvittää esimerkiksi oman kotipaikkakuntansa terveyskeskuksesta mahdollisuutta maksusitoumuksen saamiseen.

Haku ryhmään on käynnissä. Ryhmä toteutuu kolmella osallistujalla, enimmillään paikkoja on 8.

Järjestäjä: Puheterapiakeskus TEMPO oy,

Lisätietoja: auli@tempokeskus.fi , Auli Laiho p. 0400-448 187 tai Salla Pohja 050-577 3679

 

Pin It on Pinterest

Share This