Työnohjaus ja konsultaatio

Tarjoamme voimavarakeskeistä työnohjausta ja konsultaatiota yksilö- ja ryhmämuotoisena. Työnohjauksen tarkoituksena on mm. tukea työssä jaksamista, jäsentää omaa työnkuvaa ja auttaa työyhteisöä toimimaan rakentavammalla tavalla yhdessä. Työnohjaus voi olla myös asiakastapausten käsittelyä. Lisäksi tarjoamme asiakaskonsultaatiota, jossa Auli tai Salla osallistuu puheterapiatilanteeseen ja ohjaavat perheen kanssa työskentelevää puheterapeuttia ja työskentelevät myös suoraan perheen kanssa. 

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tärkeimmät lähtökohdat ovat reflektiivisyys, dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys: Rakennamme jokaisen työnohjauskerran yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa meille on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja saa riittävästi myötätuntoa. Autamme asiakasta reflektoimaan itseään ja omaa tilannettaan. Yhdessä pysähtymällä ja ymmärtämällä löydämme tilaa ajatella ja mahdollisuuksia vaihtoehtoisille, monipuolisemmille ja rakentavammille tarinoille itsestämme ja työtilanteestamme.

Työnohjaus voi toteutua Tempon toimitiloissa, etäyhteyden kautta ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan työpaikalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

 

 Koulutus

Tulossa vuonna 2019 kaksipäiväinen täydennyskoulutus puheterapeuteille!

Tempon puheterapeutit tarjoavat monipuolisia ja asiantuntevia luentoja, koulutuksia ja workshop-päiviä.  Olemme järjestäneet erimuotoisia koulutuksia Tempon toimitiloissa, mutta myös kattavasti ympäri Suomea.

Suunnittelemme mielellämme tarpeisiinne sopivan koulutuksen. Ota yhteyttä ja kysy tarjous sähköpostitse info@tempokeskus.fi. Seuraa myös ajankohtaista-sivujamme ja Facebook -sivujamme tulevista koulutuksista!

Voisiko meidän saamaamme palautetta olla sivupalkissa? Ja voisiko tuo tulossa vuonna 2019 kaksipäiväinen täydennyskoulutus puheterapeuteille olla tuossa ihan alussa vaikka jotenkin eri värillä tai jotenkin korostettuna?

 

Mitä Tempo tarjoaa asiakkaallesi

Ryhmämuotoinen änkytysterapia

Tempon puheterapeutit Auli laiho ja Salla Pohja ovat erikoistuneet änkytyksen ja sokelluksen kuntoutukseen. Tarjoamme monen ikäisille asiakkaille änkytysterapiaa ryhmämuotoisena.

Meillä on Tempossa paljon änkyttäviä asiakkaita, joten meidän on mahdollista tarjota heille ryhmäpuheterapiaa ja koota asiakkaista toimivia ryhmiä. Näihin ryhmiin voi myös osallistua Tempon ulkopuolinen asiakas, joka tarvitsee esim. ryhmämuotoista kuntoutusta antamasi yksilöterapian tueksi tai joka hyötyy juuri ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta.

Parhaiten ryhmämuotoinen änkytysterapia soveltuu asiakkaalle, joka on jo käynyt yksilöpuheterapiassa ja on motivoitunut ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Tarjoamme ryhmäkuntoutusta myös asiakkaille, joilla ei ole aikaisempaa kuntoutusta, mutta jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita ryhmään.

Ryhmäterapiakuntoutuksessa asiakkaasi ja hänen perheensä saavat ajallisesti paljon änkytysterapiaa. He pystyvät jakamaan kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Vertaistuki auttaa usein lapsia ja nuoria perheineen sekä aikuisia käsittelemään ja työstämään änkytystään monipuolisemmin, ja tätä kautta se auttaa heitä hyväksymään änkytyksensä paremmin. Ryhmäkuntoutuksen aikana harjoitellaan myös asiakkaalle soveltuvia puheen hallinnan keinoja.

Ryhmämuotoinen kuntoutus voi toteutua esim. viikoittain lukukauden ajan tai olla intensiivistä kuntoutusta, joka toteutuu lyhyemmässä ajanjaksossa. Ryhmäterapiaan osallistuville lähetetään usein ennakkotehtäviä, jotka auttavat asiakasta samaan kokonaiskuvan omasta tilanteestaan. Ryhmäpuheterapian kertojen välillä ryhmään osallistujat saavat kotitehtäviä, joiden tekeminen on tärkeää ryhmän toiminnan kannalta.

Ryhmämuotoinen kuntoutus toteutuu Tempon toimitiloissa Espoon keskuksessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämuotoisesta kuntoutuksestamme sähköpostitse info@tempokeskus.fi. Seuraa myös ajankohtaista-sivujamme ja Facebook -sivujamme tulevista kuntoutuskursseista!

Yksilömuotoinen änkytysterapia

Ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisäksi tarjoamme yksilöpuheterapiaa, jos etsit asiakkaallesi kuntouttavaa puheen sujuvuuden häiriöihin erikoistunutta puheterapeuttia. Yksilöterapia toteutuu Tempon toimitiloissa, etäyhteyden kautta tai asiakkaan lähiympäristössä (mm. koti päiväkoti, koulu, työpaikka). Etäterapia mahdollistaa puheterapian toteutumisen kattavasti koko Suomen alueella ja myös ulkomailla asuville.

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit änkytykseen

Puheterapeutit Auli ja Salla toteuttavat intensiivisiä sopeutumisvalmennuskursseja änkytykseen. Pienten lasten voimavarakeskeiset kurssit järjestetään Koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa. Isompien koululaisten, nuorten sekä aikuisten kurssit ovat Nuuksion hotellissa. Kurssit tarjoavat perheille mahdollisuuden kertoa elämäntilanteistaan ja jakaa kokemuksiaan vertaisryhmässä. Keskeisinä teemoina ovat änkytyksen hyväksyminen, itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen ja voimavarojen löytyminen arjen tilanteisiin.

Lue lisää sopeutumisvalmennuskursseista tästä! (laitetaan tähän linkki suoraan sopeutumisvalmennuskohtaan, joka on asiakkaan navigoinnin alla)

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi. Seuraa myös ajankohtaista -sivujamme ja Facebook -sivujamme tulevista sopeutumisvalmennuskursseista!

 

Vertaiskahvila änkytykseen

Tempossa järjestään Vertaiskahviloita 1-2 kertaa lukukaudessa. Kahvilassa käsitellään änkytystä eri teemojen kautta ja perheet pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan. Vertaiskahvilassa on ollut usein mukana myös vierailevia kokemusasiantuntijoita. Lapset ja nuoret voivat keskustella yhdessä änkytyksestä ja myös vain nauttia toistensa seurasta. Vanhemmat ovat usein työstäneet heille tärkeitä asioita vanhempien kesken.

Vertaiskahvilat ovat avoinna kaikille perheille – myös muille kuin Tempon asiakkaille. Vertaiskahvilaan ilmoittaudutaan etukäteen, ja se kustantaa usein vain kahvirahan 2€. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.  Seuraa ajankohtaista-sivuamme ja facebook-sivujamme!