Änkytys osana elämää (pdf)

Aika: 12.–13.3.2020

Sisältö: Koulutuksen ensimmäisenä päivänä tutustutaan änkytykseen ja sen vaikutuksiin mm. puheeseen, vuorovaikutukseen, osallistumiseen, toimintatapoihin ja elämänlaatuun. Päivän aikana pohditaan änkytyksen merkitystä ihmisen elämässä laaja-alaisesti uuden tutkimuksen ja yksilöllisten kokemusten kautta. Änkytystä käsitellään kokonaisvaltaisena ilmiönä riippumatta puheen sujumattomuuden määrästä. Päivän aikana aihetta työstetään luentojen, yksilöllisten kertomusten sekä ryhmässä reflektoimisen menetelmin.

Koulutuksen toisena päivänä syvennytään edellisen päivän pohjalta siihen, mitä puheterapeutin on huomioitava arvioidessaan asiakkaan änkytystä. Mitä arvioida ja millä menetelmillä? Kuka arvioi ja missä tilanteessa? Änkytyksen vaihtelevuus ja tilannesidonnaisuus tuovat arviointiin haasteita, jotka eroavat monista muista puheen kehityksen pulmista. Päivä rakentuu luentojen, käytännön harjoittelun ja ryhmäkeskustelujen pohjalta.

Työskentely päivien aikana on vahvasti vuorovaikutteista kouluttajien ja osallistujien välillä.

Kenelle: Koulutus sopii puheterapeuteille, jotka työskentelevät änkyttävien asiakkaiden kanssa tai jotka arvioivat kuntoutustarvetta ja tekevät suosituksia puheterapian järjestämiseksi.

Mitä opit päivien aikana?

  • ymmärtämään änkytystä kokonaisvaltaisena ilmiönä
  • hahmottamaan, kuinka puheessa kuultava sujumattomuus on vain osa kokonaisuutta
  • arvioimaan puheen sujuvuutta ja änkytystä määrällisesti ja laadullisesti
  • arvioimaan änkytyksen vaikutuksia monella tasolla tunteiden, toimintatapojen ja elämänlaadun näkökulmista

Osallistuminen: Voit osallistua halutessasi vain kokonaisuuden ensimmäiseen päivään. Toiseen päivään osallistuminen ei ole mahdollista ilman läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Hinta ja ilmoittautuminen: Ensimmäisen päivän hinta on 250 €, kahden päivän kokonaisuuden hinta on 450 €. Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin ja iltapäiväkahvin. Ilmoittautumisia pyydetään sähköpostilla info@tempokeskus.fi 31.1.2020 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita laskutusosoitteesi sekä mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jonka jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Aika ja paikka: 12.-13.3.2020. Espoo. Järjestäjä ilmoittaa tarkan osoitteen viimeistään 31.1.2020. Koulutus on molempina päivinä klo 9.00-16.00.

Kouluttajat: Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja. Auli on valmistunut puheterapeutiksi 2001 ja neurologisten häiriöiden erikoispuheterapeutiksi 2007. Salla on valmistunut puheterapeutiksi 2006 ja käynyt perhetyön koulutuksen 2013. Molemmat erikoistuivat puheen sujuvuuden häiriöiden erikoispuheterapeuteiksi 2017. Heillä on runsaasti koulutusta ulkomaisista workshopeista änkytyksen kuntoutukseen liittyen, samoin kuin eri-ikäisten änkyttävien asiakkaiden kuntoutuksesta yksilö- ja ryhmämuotoisesti sekä sopeutumisvalmennuskursseilla. Koulutuksessa vierailee myös kokemusasiantuntija.

Järjestäjä: Puheterapiakeskus Tempo oy, joka tarjoaa änkyttäville ja sokeltaville asiakkaille yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja avointa vertaisryhmätoimintaa. Järjestäjä pidättää oikeuden tilaisuuden peruuttamiseen, mikäli osallistujia ei viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ole tullut riittävästi. www.tempokeskus.fi

 

  12.3.2020 13.3.2020
9.00-11.30 ÄNKYTYS JA ELÄMÄNLAATU

–        ICF-viitekehys änkytysterapiassa

–        kognitiiviset työkalut hahmottamassa kokonaisuutta

–        tutkimustietoa ja teoriaa änkytyksen vaikutuksista ja merkityksestä elämälle

 

ÄNKYTYKSEN PUHETERAPEUTTINEN ARVIOINTI

–        kuka arvioi, mitä, miten ja milloin?

–        arvioinnissa esille tulevat haasteet ja huomioitavat tekijät

–        käytettävissä olevat laadullisen arvioinnin välineet sekä numeeriset mittarit ja niihin tutustuminen

11.30-12.30 Lounas Lounas
12.30-14.00 PANEELIKESKUSTELU JA YKSILÖLLISET KOKEMUKSET JA KERTOMUKSET

–        änkytyksen vaikutuksista ovat keskustelemassa kouluttajat ja kokemusasiantuntijat. Myös osallistujista 1-2 on tervetulleita mukaan paneeliin

–        kuulemme useiden henkilöiden kertomuksia änkytyksestä. Äänessä on aikuisia ja lapsia sekä sellaisia vanhempia, joiden lapsilla on änkytystä.

ARVIOINTI JATKUU:

–        arvioinnin harjoittelua mm. videomateriaalin avulla

–        kokonaiskuvan hahmottaminen asiakkaan kanssa keskustellessa, videot ja käytännön harjoittelua

 

14.00-14.30 Iltapäiväkahvi Iltapäiväkahvi
14.30-16.00 REFLEKTOIVA TYÖSKENTELY

–        pienemmissä ryhmissä keskustelu päivän herättämistä kysymyksistä

–        yhteinen loppureflektio

ARVIOINTI JATKUU:

–        terapiajakson muutosten kuvaaminen ja menetelmät

–        loppureflektio

 

Pin It on Pinterest

Share This