Änkytys

Änkytys ja sokellus: Sujumatonta puhetta on monenlaista.

Änkytys tarkoittaa puheen juuttumista niin, että sanoissa tulee esille t-t-to-to-toistoja, vvvvvenytyksiä tai puhe lukkiutuu kokonaan. Puheen juuttuessa puhuja voi alkaa jännittää kehoaan liikaa, räpytellä silmiä tai tehdä muita myötäliikkeitä päästäkseen puheessa eteenpäin. Osa saattaa alkaa myös vältellä vaikeiksi kokemiaan sanoja, tai puhetilanteita ylipäänsä. Usein änkytys aiheuttaa puhujassa myös voimakkaita tunteita.

Änkytys on tavallisimpia pienen lapsen puheen kehityksen pulmia. Sitä esiintyy n. 5 %:lla lapsista lyhytaikaisesti, ja noin 80 % heistä oppii puhumaan sujuvasti ennen kouluikää. Aikuisista n. 1 % änkyttää. Myös kouluikäisen ja aikuisen änkytystä voidaan lievittää puheterapialla.