Auli ja Salla kääntävät yhdessä Kaisa Punkerin kanssa yhdysvaltalaisen The Stuttering Foundationin kustantamaa oppasta ”Do You Stutter – A Guide for Teens”. Opas on tarkoitettu nuorille, jotka änkyttävät. Oppaan ovat kirjoittaneet änkytykseen erikoistuneet puheterapeutit, joista suurimmalla osalla on änkytystä myös itsellään.

 

Oppaan tärkeimmät aihe-alueet ovat seuraavat:

  • tärkeimmät perustiedot änkytyksestä
  • miten suhtautua änkytykseen ja hyväksyä oma änkytys (esimerkiksi: ei haittaa, vaikka änkytät; et ole yksin änkytyksesi kanssa; ole avoin änkytyksestäsi)
  • millaisia tunteita änkytys voi herättää ja miten niitä voi käsitellä
  • miten änkytys yleensä ilmenee koulussa ja ystävien kesken sekä miten siitä kannattaisi keskustella opettajien ja koulutoverien kanssa
  • miten keskustella vanhempien kanssa änkytyksestä
  • miten lisätä omaa itseluottamusta
  • milloin kannattaa hakeutua puheterapiaan ja mitä puheterapia tarkoittaa

Aiemmin vuonna 2002 puheterapeutit Heimo, Laiho ja Vehka-Aho ovat
suomentaneet 7 – 12 –vuotiaiden koululaisten version Välillä mä änkytän
yhteistyössä Suomen änkytysyhdistys ry:n kanssa.

Suomenkielellä ei ole nykyisellään saatavissa opasta änkyttäville
nuorille, vaikka tarve sille on ilmeinen – nuorten änkytykseen liittyen
kohtaamat kysymykset ovat moninaisia ja poikkeavat luonnollisestikin
monin tavoin kouluikäisten lasten kohdalla keskeisistä teemoista.

Pin It on Pinterest

Share This