Lataa ohjelma tästä (pdf).

Paikka: Puheterapiakeskus Tempon toimitilat osoitteessa Reviisorinkatu 3, 02770 Espoo.

Lähipäivät: Ryhmän lähipäivät ovat keväällä to 27.2. – pe 28.2.2020. Ryhmä kokoontuu torstaina 27.2. klo 10.00-16.00 (6x45min.) ja perjantaina 28.2. klo 10.00-14.30. (4x45min.). Lähipäiviin osallistuu lapsi vanhemman kanssa. Änkytysterapiaa toteuttaa asiaan perehtynyt, laillistettu puheterapeutti.

Muu työskentely: Lähipäivien lisäksi ryhmämuotoinen änkytysterapia sisältää erilaisia lähipäiviin valmistavia tehtäviä, joita annetaan perheille viikoittain kuukauden ajan ennen ryhmän alkua (4x45min.). Kaksi viikkoa lähipäivien jälkeen vanhemmat voivat pohtia kotiharjoitteluun liittyviä kysymyksiä ryhmässä toisten vanhempien ja puheterapeutin kanssa etäyhteyden välityksellä (1x60min.). Jokaisella perheellä on yksilöllinen loppukeskustelu kuukauden kuluttua lähipäivien jälkeen etäyhteyden kautta (1x30min.).

Kuntoutusjakso sopii teille, mikäli…

 • haluatte lisää tietoa änkytykseen liittyen
 • vanhemmat toivovat itselleen keinoja helpottaa lapsen sujuvuutta
 • vanhemmat haluavat keinoja puhua änkytyksestä lapsen kanssa
 • vanhemmat haluavat keinoja puhua änkytyksestä päivähoidossa tai koulussa
 • haluatte harjoitella puheen sujuvuuden hallinnan keinoja
 • haluatte tavata toisia lapsia, jotka änkyttävät
 • vanhemmat haluavat tukea lapsen puherohkeutta ja osallistumista
 • haluatte oppia suhtautumaan änkytykseen hyväksyvämmin
 • änkytys haittaa lasta itseään
 • ette ole saanut kuntoutusta aiemmin tai haluatte täydentää yksilöterapiassa
 • oppimianne asioita

 

Kustannukset: Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Suomessa asiakkaalla on oikeus saada tarvitsemansa kuntoutuspalvelut julkisen terveydenhuollon maksamana. Perheet voivat selvittää oman kotipaikkakuntansa terveyskeskuksesta mahdollisuutta maksusitoumuksen saamiseen. Ilmoittautuminen ryhmään on käynnissä. Ryhmä toteutuu neljällä osallistujalla, enimmillään paikkoja on 8.

Sitoutuminen: Ryhmämuotoinen änkytysterapia vaatii sitoutumista. Lähipäiviin osallistuminen edellyttää, että perhe sitoutuu tekemään ennakkotehtävät. Palveluntuottaja laskuttaa maksusitoumuksen myöntäneeltä taholta koko summan. Jos perhe jättää osan palveluista käyttämättä, voivat maksaja ja perhe neuvotella korvauksista, mikäli julkinen terveydenhuolto ei maksa käyttämättömiä palveluita.

Lisätietoja: Ryhmästä vastaava puheterapeutti Salla Pohja salla@tempokeskus.fi,  050 577 3679