Änkyttävien lasten hoidon saatavuuden parantuminen
Kelan rahoittama kuntoutuksen kehittämishanke 2022–2025

 

Miksi kehittämishanketta tarvitaan?

 • Änkytysterapian saatavuus Suomessa on pitkään ollut rajallista eikä änkytyksen sopeutumisvalmennukseen ole enää rahoitusta.
 • Änkyttävän lapsen tulisi päästä puheterapian piiriin änkytyksen jatkuttua puheessa kuuden kuukauden ajan tai jo aiemmin, mikäli perhe on hyvin huolestunut tai lapsi itse reagoi puhevaikeuteen kielteisesti.
 • Kliinisessä puheterapiatyössä tapaamme jatkuvasti perheitä, joissa lapsen änkytys on jatkunut useita vuosia, ennen kuin perhe on päässyt puheterapeutille.
 • Suunnittelimme kuntoutuksen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa änkyttävien lasten hoidon saatavuutta ja lisätä vanhempien, päivähoidon, opettajien ja terveydenhoitajien kykyä tunnistaa änkytystä, antaa ensitietoa ja tukea puheen sujuvuutta omalla toiminnallaan arjen tilanteissa.

Hankkeen hyödyt pähkinänkuoressa

 • Hanke tuo uudenlaisen palvelun änkytysterapiaan, eikä vastaavaa ole saatavilla kansainvälisestikään.
 • Asiakas pääsee oikea-aikaisesti avun piiriin osallistumalla kotoa käsin omahoito-ohjelmaan. Jonotus puheterapiaan lyhenee ja varhaiskuntoutus pääsee ajoissa käyntiin.
 • Terveydenhoitajat osaavat tunnistaa änkytystä paremmin, antaa ensitietoa ja ohjata asiakkaat omahoitoon tai lähettää puheterapiaan.
 • Varhaiskasvatuksen työntekijät oppivat tunnistamaan ja tukemaan lapsen puheen sujuvuutta arkipäivän puhetilanteissa.
 • Luokanopettajat oppivat tunnistamaan ja tukemaan lapsen puheen sujuvuutta arkipäivän puhetilanteissa.
 • Julkinen terveydenhuolto pystyy jatkossa tarjoamaan perheille änkytysterapiapalveluita riippumatta siitä, millaiset paikalliset puheterapiaresurssit ovat.
 • Julkinen terveydenhuolto saa hankittua verkkovälitteistä puheterapiapalvelua väestölle suhteessa huomattavasti edullisemmin, kuin vastaava määrä puheterapiakäyntejä maksaisi.
 • Tehokas varhaiskuntoutus hyödyttää myös Kelaa. Hoitamaton änkytys tuottaa Kelalle tarvetta vaativalle lääkinnälliselle kuntoutukselle sekä mahdollisesti kuntoutuspsykoterapialle.

 

Osa-alue 1: Asiakkaan oikea-aikainen ja tasa-arvoinen tuen piiriin pääsy
 • Luodaan julkiseen terveydenhuoltoon varhaisen tuen toimintamalli alkavan änkytyksen hoitoon.
 • Mahdollistetaan asiakkaan oikea-aikainen ja tasa-arvoinen tuen piiriin pääsy.
 • Ohjataan puheterapeutteja viemään varhaisen tuen malli oman alueensa kuntoutuskäytäntöihin.
 • Lisätä lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä änkytyksestä ja sen kuntoutuksesta kouluttamalla terveydenhoitajia ja kasvattajia.
Osa-alue 2: Pienten änkyttävien lasten omahoito-ohjelman vaikuttavuustutkimus
 • Voima -omahoito tuo asiantuntevan ohjauksen ja kuntoutuksen asiakkaan saataville.
 • Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia Voimalla on lapsen puheen sujuvuuteen, lapsen suhtautumiseen puhumiseen ja vanhemman kokemuksiin änkytyksestä.
 • Tutkimukseen osallistuvat perheet saavat Voiman käyttönsä maksutta.
 • Katso lisää Voiman sisällöstä: https://temposhop.fi/tuote/voima-omahoito-lapsen-ankytykseen/

Hankkeen aikana toteutunut

Syksy 2022

  • vaikuttavuustutkimuksen suunnitelma tarkentunut ja tutkimuseettistä lupaa haettu
  • hankkeesta kirjoitettu Puheterapeutti-lehteen 4/2022
  • kehitetty varhaisen tuen mallin sisältöä
  • valmisteltu puheterapeuttien maksuttomat koulutukset varhaisen tuen mallista
  • valmisteltu koulutuksia terveydenhoitajille ja kasvattajille

 

Ajankohtaista hankkeessa

Maksuton Zoom-webinaari puheterapeuteille Puheen sujuvuuden vahvistaminen oikea-aikaisesti arkiympäristössä 25.1.2023 ja 15.2.2023 klo 12–13 (huom! tilaisuuksissa on sama sisältö)
Liity webinaariin linkeistä:

25.1.2023 klo 12.00–13.00 Puheen sujuvuuden vahvistaminen oikea-aikaisesti arkiympäristössä
https://us02web.zoom.us/j/86391234249?pwd=OE1mVXFyZk5qR21jczN2c2NxMnNEZz09

15.2.2023 klo 12.00–13.00 Puheen sujuvuuden vahvistaminen oikea-aikaisesti arkiympäristössä
https://us02web.zoom.us/j/81043369776?pwd=UENpV2tsOFNSclZ0SWhYM3h4VnQ5dz09

Valmisteilla opettajien, varhaiskasvattajien ja terveydenhoitajien koulutukset