Kelan vaativa lääkinnällinen  kuntoutus

 

Puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja

Puheterapiakeskus Tempo Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (www.valvira.fi). Tempossa työskentelevät puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja, joilla on monipuolinen työkokemus- ja koulutustausta erityisesti seuraavista Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueista:

– lapsen puheen ja kielen kehitykselliset vaikeudet, erityisesti puheen tuottoon liittyvät pulmat

– puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus)

Olemme työskennelleen pitkäjänteisesti lasten kehityksellisten puheen ja kielen häiriöiden parissa, ja työkokemusta on molemmilla noin 15 vuotta. Olemme kouluttautuneet perusopintojen jälkeen ja hankkineet erityistä osaamista juuri niiden asiakasryhmien terapiaan, joiden kanssa työskentelemme. Olemme molemmat puheen sujuvuuden häiriöiden erikoispuheterapeutteja. Aulilla on suoritettuna myös nelivuotinen neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistuminen. Sallalla on osaamista voimavarakeskeisestä perhetyöstä.  Lue lisää koulutus- ja työkokemustaustastamme: Auli Laiho Salla Pohja (tulossa ansioluettelot)

Voit tarkastaa tietomme myös osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi/

Työskentelemme asiakkaan kanssa suomenkielellä. Vanhempien ohjaus ja neuvottelut on mahdollista toteuttaa myös englannin kielellä. Tulkkia käytetään silloin, kun asiakkaalla on Kelan päätös tulkkauksen järjestämiseen.

 

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen puheterapia

Kuntoutuksemme viitekehyksenä toimii ICF (Maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus), ja se noudattaa hyviä kuntoutuskäytäntöjä. Suunnittelemme ja toteutamme puheterapian yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuspäätöksen, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen ja asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Puheterapiamme on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä, ja sen tarkoituksena on saada kuntoutujan voimavarat käyttöön ja tukea osallistumista arjen toimintoihin. Teemme yhteistyötä asiakkaalle merkityksellisten toimijoiden kanssa (mm. päiväkoti, koulu). Meillä on käytössään monipuoliset terapiamateriaalit ja -välineet.

 

Puheterapian toteutus

Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti terapia toteutetaan vastaanotolla tai osittain tai kokonaan asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Kelan järjestämä terapia toteutuu yksilöllisten tarpeiden mukaisesti joko säännöllisenä, ajoittain tiivistettynä, tauotettuna tai harvajaksoisesti ohjauksellisesti toteutettuna.

Toimitilamme sijaitsevat Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3). Vastaanottotilamme mahdollistavat tarkoituksenmukaisen puheterapian toteuttamisen. Toimitilamme kokonaispinta-ala on 108m2, joka sisältää kolme terapiahuonetta ja yhden ryhmätyöskentely tai -koulutustilan. Asiakkaiden käytössä on wc ja odotustila. Vastaanottomme on katutasossa. Toimitiloihimme on hyvät kulkuyhteydet (ks. tarkemmin yhteystiedot).

Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostitse info@tempokeskus.fi tai puhelimitse Auli Laiho 0400-448187.

 

Kenelle?

Kelan järjestämää puheterapiaa saa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sellainen henkilö, jonka kielelliset vaikeudet haittaavat merkitsevästi jokapäiväistä elämää ja kommunikaatiotilanteita.

Asiakas voi hakea Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kun hänellä on hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kirjallinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laativat yhteistyössä kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä (mm. erikoislääkäri, puheterapeutti, psykologi, hoitaja ja tarvittaessa toiminta- sekä fysioterapeutti). Suunnitelma tehdään vähintään yhdeksi ja enintään 3 vuodeksi (lomake: Kuntoutussuunnitelma, vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 207), tai B-lääkärinlausunto, jossa on vastaavat tiedot). Kela antaa asiakkaalle kuntoutushakemuksen perusteella päätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Voit halutessasi lukea lisää muusta kuin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiasta Suomen puheterapeuttiliiton sivuilta www.puheterapeuttiliitto.fi

 

Hakeminen

Asiakas tai asiakkaan vanhemmat hakevat Kelan puheterapiaa lomakkeella KU104. Lomaketta täyttäessä on tärkeää kuvailla, miten lapsi selviää arjen tilanteissa muihin ikätasoisiin lapsiin verrattuna ja miten vaikeudet näkyvät eri tilanteissa esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa ja miten lapsen haasteet heijastuvat esimerkiksi kaverisuhteisiin ja muihin sosiaalisiin tilanteisiin, jaksamiseen, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin. Hakemukseen on hyvä muistaa liittää tarvittavat lausunnot lääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman lisäksi (esim. puheterapeutin, psykologin). Vanhemmat voivat valita itse Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajan Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottajiin voi tutustua sivulla https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri /. Tarvittaessa apua voi saada kelalta tai hoitavalta taholta.

 

 

Lisätietoa

Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa lisätietoa Kelan nettisivuilta www.kela.fi  sekä arkisin klo 9-16 Kelan puhelinnumerosta 020 692 205.

Kelan terapian palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon

Lapsi voi saada Kelan vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Kelan palvelunumerot

Kelan palvelupisteet

Voit seurata kuntoutuksen liittyviä asioita myös sosiaalisessa mediassa (https://www.kela.fi/sosiaalinen-media)