Kurssi noin 11-16 -vuotiaiden nuorten änkytykseen

Hakulomake 2020 Kohtaa änkytyksesi – kurssi (pdf).

Kurssi kestää viisi päivää ajalla  17.6.-21.6.2021. Ensimmäinen kurssipäivä alkaa klo 12.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssi järjestetään Espoossa hotelli Nuuksiossa. Kurssille osallistuu änkyttävän nuoren lisäksi toinen vanhemmista.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Hakuaika päättyy 27.4.2021. Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Kurssi tarjoaa perheille mahdollisuuden kertoa elämäntilanteestaan ja keskustella änkytykseen liittyvistä kokemuksistaan vertaisryhmässä. Keskeisinä teemoina ovat änkytyksen hyväksyminen, itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen ja voimavarojen löytyminen arjen tilanteisiin. Kurssi kohdentuu osallistujien kokemuksiin ja keinoihin käsitellä änkytystä ja selvitä arjen tilanteista. Kurssilla pohditaan omia sisäistyneitä ajatus- ja toimintatapoja ja niiden tunnistamisen kautta etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Perheitä kannustetaan siihen, että änkytyksestä on hyvä puhua avoimesti ja että ei haittaa, vaikka änkyttää.

Kurssin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla tuetaan osallistumisrohkeutta ja kommunikaatiotaitoja. Tavoitteena on myös, että perheet saavat kokonaiskuvan tilanteestaan ja pystyvät työstämään heille tärkeitä asioita kurssin jälkeenkin. Kurssilla annetaan uusinta tietoa änkytyksestä ja vastataan juuri perheitä askarruttaviin kysymyksiin. Lisäksi tarvittaessa kerrataan ja kokeillaan erilaisia puheen hallinnan keinoja. Vanhemmille kurssi tarjoaa myös työkaluja olla nuoren tukena erilaisissa elämäntilanteissa.

Lisää tietoa vertaistuesta www.ankytys.fi.