Kirjoitettu

Änkytys: syventävä workshop-päivä puheterapeuteille / OULU 15.2.2018

Änkytysterapiaa - Tempokeskus

Änkytys: syventävä workshop-päivä puheterapeuteille

Lataa workshop– ohjelma tästä (pdf). 

Tervetuloa puheterapeuteille suunnattuun täydennyskoulutuspäivään änkytysterapiasta. Päivän näkökulma on vaikuttavan ja yksilöllisen terapiaprosessin luomisessa niin, että asiakkaan ja puheterapeutin voimavarat tulevat käyttöön. Päivän aikana perehdymme änkytykseen kokonaisvaltaisena ilmiönä ja pohdimme sen vaikutuksia arjen puhetilanteissa. Perehdymme myös muutosta mahdollistaviin tekijöihin änkytysterapiassa. Änkytyksen kuntoutusta käsitellään sekä ympäristön keinojen näkökulmasta, että yksilöllisistä puheenhallinnan keinoista käsin. Näitä harjoitellaan käytännönläheisesti.

Ohjelma:

8.30   Aamiainen

9.00-11.30 VAIKUTTAVAN TERAPIAPROSESSIN RAKENTAMINEN ÄNKYTYSTERAPIASSA

 • ICF-viitekehys änkytysterapiassa.
 • Muutoksen vaiheet ja muutosprosessin eteneminen terapiajaksolla.
 • Integratiivinen työskentely muutoksen eri tasoilla

11.30   Lounas

12.30-14  YMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET PUHEEN SUJUVUUDEN TUKEMISESSA

 • perheen, päivähoidon, koulun ja muiden läheisten keinot asiakkaan lähiverkoston kanssa
 • työskentely, konkreettisia esimerkkejä ja harjoittelua

14-14.30  Iltapäiväkahvi

14.30-16  PUHEEN HALLINNAN TERAPIATEKNIIKAT

 • kolme tietä tavoitteeseen
 • systemaattisesti etenevä puheharjoittelu, huomio eri terapiasuuntauksissa

Päivä rakentuu yhdistellen teoriaa ja käytäntöä ja on vahvasti vuorovaikutteinen osallistujien ja kouluttajan kesken.

Mitä opit päivän aikana?

 • Yhdessä asiakkaan kanssa opit näkemään änkytyksen osana kokonaiselämäntilannetta, ja hahmottamaan, mikä merkitys änkytyksellä on asiakkaalle ja lähiympäristölle
 • Huomaat, että terapia näyttäytyy prosessina ja jatkumona huolimatta siitä, että terapiajaksot voivat olla lyhyitä
 • Näkökulmia systemaattiseen työskentelyyn lähiympäristön kanssa ja sen voimavarojen käyttöön löytämiseen
 • Puheen hallinnan keinoja monipuolisesti änkytyksen muuntelun ja sujuvuuden säätelyn suuntauksista

Aika: torstai 15.2.2018

Koulutuspaikka: Scandic Hotel Oulu, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu

Hinta: 195 €. Hinta sisältää ateriat koulutuspäivän aikana.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumisia pyydetään sähköpostilla info@tempokeskus.fi 10.1.2018 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita laskutusosoitteesi sekä mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jonka jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Kouluttaja: Kouluttajana toimii erikoispuheterapeutti Auli Laiho. Auli on peruskoulutuksen jälkeen valmistunut neurologisten kommunikaatiohäiriöiden erikoispuheterapeutiksi (FL, 2007) sekä puheen sujuvuuden häiriöiden kliiniseksi erikoispuheterapeutiksi (2017). Tätä ennen Auli on kouluttautunut änkytyksen kuntoutukseen mm. Iowan yliopiston ja SFA:n yhteisessä kahden viikon workshopissa 2003, kansainvälisissä kongresseissa, sekä kuntoutuksen menetelmäkoulutuksissa (Lidcombe 2004, Palin PCI 2015). Tällä hetkellä Auli laajentaa aiempaa työnohjaajakoulutustaan voimavarakeskeisellä koulutuksella sekä opiskelee Helsingin yliopistossa psykoterapeutiksi (kognitiivis-analyyttinen suuntaus). Aulilla on laaja kokemus änkytyksen kuntoutuksesta kaikissa ikäryhmissä yksilö- ja ryhmäterapiassa sekä sopeutumisvalmennuksessa.

Järjestäjä: Koulutuksen järjestää Puheterapiakeskus TEMPO oy, joka tarjoaa änkyttäville ja sokeltaville asiakkaille yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja avointa vertaisryhmätoimintaa. Järjestäjä pidättää oikeuden tilaisuuden peruuttamiseen, mikäli osallistujia ei viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ole tullut riittävästi.

www.tempokeskus.fi