Puheen sujuvuuden hallinnan keinot änkytysterapiassa -koulutus oli monipuolinen tietopaketti, joka sisälsi laajan tietopohjan lisäksi paljon esimerkkivideoita harjoituksista sekä valmiin ideapankin sovellettavaksi puheterapiakäynneille.

Ennen koulutusta minulla oli jonkin verran tietoa ja käytännön kokemusta änkytysterapiasta. Minua mietitytti kuitenkin se, miten voisin parhaiten tukea asiakkaitani omassa puheilmaisussaan ja sekä tasapainotella asiakkaan ja lähiympäristön joskus keskenään ristiriitaistenkin tavoitteiden kanssa. Toivoin koulutukselta tietoa ja eväitä käytännön puheterapiatyöhön ja sitä juurikin sain! Puheen hallinnan keinoja käytiin läpi selkeästi edeten helpommista harjoituksista haastavimpiin. Koulutuksen jälkeen minulle oli hahmottunut selkeä rakenne, minkä mukaan edetä asiakkaiden kanssa, sekä tieto siitä, miksi asioita tehdään. Vaikka kurssin aiheena oli puheen sujuvuuden hallinnan keinot, kurssin aikana tuotiin paljon esiin änkytyksen hyväksymisen sekä tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisen tärkeyttä.

Koulutus soveltui hyvin työn ohella käytäväksi, sillä sitä pystyi käymään läpi osissa juuri silloin, kuin se itselle parhaiten sopi. Lisäksi kurssin materiaaleihin oli helppo palata, kun suunnitteli seuraavaa terapiakertaa. Kiireisessä arjessa 34-sivun laajuinen ideapankki auttoi monipuolistamaan harjoituksia ja valitsemaan asiakkaalle käynnin aikana hierarkisesti eteneviä tehtäviä. Aulin ja Sallan esimerkkivideot harjoituksista olivat selkeitä ja auttoivat hahmottamaan esim. puheen hidastamista ja jaksottamista käytännössä.

Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille!

Kirjoittaja: Veera Parisianos, puheterapeutti, FM