Änkytyksen kuntoutuksen menetelmät

Tempossa on monipuolista osaamista kansainvälisesti yleisimmin käytetyistä kuntoutusmenetelmistä. Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme valita käyttöön mm.

 

– Palin Parent-Child Interaction -menetelmän (PCI)

– ympäristön vaikutuskeinot ja mahdollisuudet

– alle kouluikäisten kuntoutukseen Lidcombe-ohjelman

– monia sujuvuuden säätelyn menetelmiä (esim. smooth/prolonged speech, GILCU/ELU, Camperdown Program)

– änkytyksen muuntelun menetelmiä (esim. Van Riper, Mini-KIDS)

– integratiivisia menetelmiä (esim. Tempo Treatment, ERA-SM, Iowan yliopiston kuntoutusmalli, fluency rules, RESTART-DCM Method)

– kojeet puheen sujuvuutta vahvistavana välineenä puheterapian rinnalla