Auli Laihon ja Salla Pohjan kirjoittamassa oppaassa Änkytys: Tietoja ja vinkkejä opettajalle (2020) tuodaan useasta näkökulmasta esille tilanteita, joissa koulunkäynti ja änkytys liittyy yhteen. Oppaassa kerrotaan aluksi, mitä änkytys on, miten se voi syntyä ja mitä syitä sille on. Tämän jälkeen keskitytään änkytyksen ilmenemiseen koulussa. Opas tähtää saamaan opettajille laajan näkökulman änkytykseen liittyvistä asioista.

Opas keskittyy antamaan tietoa opettajille, jotta he voivat helpottaa änkyttävän oppilaan olemista koulussa. Tärkeänä arvona on kiusaamattomuus, josta oppaassa kerrotaan. Oppaassa tuodaan hyvin esille, miten änkyttävä lapsi saattaa tulla kiusatuksi. Opettajan täytyy samalla pitää mielessä tasa-arvoisuus. Tästä puhutaan oppaassa näillä sanoilla “Joskus on tärkeää erottaa, onko kyse kiusaamisesta vai onko taustalla molemmista osapuolista syntyneitä ristiriitatilanteita”.

Opas antaa ideoita, miten opettajat voivat toimia erilaisissa tilanteissa ja mitä kaikkea kannattaa miettiä esimerkiksi esitelmiin tai luokassa ääneen lukemiseen liittyen. Ei toisin sanoen haluta luoda opettajille ajatusta, että änkyttäviä nuoria pitää kohdella eri tavalla kuin muita, vaan halutaan antaa opettajille ideoita, miten koulussa voidaan huomioida änkyttävä nuori.

Mielestäni opettajien kannattaa pohtia, miten ottaa änkytys huomioon. Opettajien kannattaa tutkia erilaisia ihmisten sairauksia tai muita ihmiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta koulussa voidaan säästyä epämiellyttäviltä tilanteilta. Kannustan opettajia lukemaan erilaisia kirjoja, jotka antavat vinkkejä ja ehdotuksia, miten koulussa kannattaa huomioida oppilaiden erilaiset piirteet.

Änkytykseen voi auttaa itsevarmuus, johon opettajalla on suuri vaikutus. Änkytys on jokaisella erilaista ja henkilökohtaista. Koulu on tärkeä paikka jokaiselle nuorelle, ja opettajilla on mahdollisuus auttaa nuorta syvällisesti. Toisaalta,  opettajalla on myös mahdollisuus aiheuttaa nuorelle vaan huonoa fiilistä ja pitkällä ajalla traumoja.

Kirjoittaja on 17-vuotias nuori, ja kirjoitus julkaistaan nimettömänä.