Psykoterapeutit

Tempossa ei tällä hetkellä työskentele psykoterapeutteja. Psykoterapeuttiopiskelija toteuttaa keskusteluterapiaa sopimuksen mukaan.

Auli opiskelee Helsingin yliopistossa aikuisten ja nuorten psykoterapeutiksi. Aulin psykoterapiasuuntaus on kognitiivis-analyyttinen. Tämä lähestymistapa on integratiivinen ja yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle muotoutuva. Prosessi alkaa muutamalla alkukartoituksen kerralla, jonka jälkeen työstetään yhteinen tapausjäsennys usein kirjeen muotoon. Keskivaiheen työskentelyssä pohditaan omia toimintatapoja ja kurkistetaan myös pinnan alle siihen, mitä tunteita ja ajatuksia eri elämäntilanteissa toistuvasti herää. Terapiassa mietitään yhdessä, millaiset aiemmat kokemukset voivat altistaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Samoin terapiassa vahvistetaan kykyä itsehavainnointiin ja vähitellen oman toiminnan muuttamiseen. Työskentely on usein lyhytterapeuttista. Mitä lyhyemmästä jaksosta on kyse, sitä tarkemmaksi terapian tavoite usein määritellään. Tällä hetkellä Auli toteuttaa jatkuvasti koulutukseen kuuluvia ohjattuja terapiaharjoitteluja (tyypillisesti 16-40 kertaa).

Jos asia kiinnostaa sinua, ota Auliin yhteyttä sähköpostitse auli@tempokeskus.fi.

Auli Laiho

Auli Laiho

Puheterapeutti

Pin It on Pinterest

Share This