Psykoterapia lisää ymmärrystä itsestä. Sen tavoitteena on vähentää oireita ja inhimillistä kärsimystä.

Psykoterapia

Psykoterapiaa tarjoaa Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen, jolla on usean vuoden koulutus ammatissa toimimiseen. Psykoterapia voi toteutua lyhyissä jaksoissa (lyhytpsykoterapia) tai useamman vuoden mittaisena prosessina. Tempossa voi saada nuorille ja aikuisille suunnattua kognitiivis-analyyttisen (KAT) suuntauksen psykoterapiaa. Tämä menetelmä on integratiivinen ja yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle muotoutuva.

Mitä psykoterapiassa tapahtuu?

Psykoterapiaprosessi voidaan jakaa alku-, keski- ja lopetusvaiheen työskentelyyn. Psykoterapia lisää ymmärrystä itsestä ja sen tavoitteena on psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen.

Mitä KAT on?

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, KAT, on integratiivinen terapiamenetelmä, jolla on vakaa teoriatausta. KAT:ssa yhdistyy psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria, jossa keskeistä on vastavuoroisuuden hahmottaminen ihmisen toiminnan perustana, sekä kognitiivinen psykologia, jossa on kehitelty erilaisia ihmisen toimintatapojen kuvaamisen keinoja.

KAT:n vahvuus onkin eri lähestymistapojen yhdistämisessä, jolloin terapiassa voidaan joustavasti painottaa asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan merkityksellisiä asioita.

Lue lisää KAT:n teoriasta: https://www.katyhdistys.fi

Psykoterapia on kehittyessään jakautunut useisiin eri suuntauksiin, joista KAT on yksi. Eri suuntaukset pohjautuvat eri teorioihin ihmismielen toiminnasta ja niissä on erilaisia käytännön painotuksia. Voit tutustua eri psykoterapiasuuntauksiin esimerkiksi sivustolla https://minduu.fi/fi/psykoterapian-abc/psykoterapiasuuntaukset/

 

Miten psykoterapiaan?

Tällä hetkellä tarjoamme palveluita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, HUS:n palvelusetelipsykoterapiaan ja itse maksaen. Kelan kuntoutuspsykoterapia kestää 1–3 vuotta, ja Kela korvaa käyntihinnasta osan. Asiakkaalle jää käynneistä maksettavaksi omavastuuosuus. HUS:n palvelusetelipsykoterapia on lyhytpsykoterapeuttista työskentelyä 20 tai 40 tapaamisen puitteissa, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Joskus psykoterapian aloittamista voi joutua odottamaan jonkin aikaa. Odottaessa kannattaa tutustua HUS:n ylläpitämän Mielenterveystalon omahoito-ohjelmiin. Sivustolta löytyy myös runsaasti ohjeita mm. hoitoon hakeutumisesta. https://www.mielenterveystalo.fi

Tiedustele asiakaspaikkatilannetta sähköpostitse info@tempokeskus.fi