Psykoterapia

Joskus elämässä on vaiheita, jotka voivat tuntua raskailta. Omien tunteiden, ajatusten ja kokemusten käsittely ammattilaisen kanssa voi paitsi vähentää oireita, myös muuttaa omaa suhtautumista asiaan.

Tempossa voi saada kognitiivis-analyyttisen suuntauksen psykoterapiaa. Tämä lähestymistapa on integratiivinen ja yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle muotoutuva. Prosessi alkaa muutamalla alkukartoituksen kerralla, jonka jälkeen työstetään yhteinen tapausjäsennys usein kirjeen muotoon. Keskivaiheen työskentelyssä pohditaan omia toimintatapoja ja kurkistetaan myös pinnan alle siihen, mitä tunteita ja ajatuksia eri elämäntilanteissa toistuvasti herää. Terapiassa mietitään yhdessä, millaiset aiemmat kokemukset voivat altistaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Samoin terapiassa vahvistetaan kykyä itsehavainnointiin ja vähitellen oman toiminnan muuttamiseen. Työskentely on usein lyhytterapeuttista. Mitä lyhyemmästä jaksosta on kyse, sitä tarkemmaksi terapian tavoite usein määritellään.