Puheterapia

Tempon puheterapeutit Auli Laiho ja Salla Pohja ovat erikoistuneet änkytyksen ja sokelluksen kuntoutukseen. Tarjoamme puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. Yksilöterapia toteutuu asiakaslähtöisesti, ja terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan ja perheen omaa toimijuutta ja voimavaroja.

Änkytysterapia toteutuu usein kunnan tai erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella tai Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Maksusitoumuksen saamiseksi tarvitaan lääkärin lähete. Ota yhteyttä oman alueesi puheterapeuttiin ja kysy lisää mahdollisuuksistasi. Änkytysterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Puheen sujuvuuden häiriöiden lisäksi tarjoamme arviointia ja kuntoutusta myös muissa puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöissä. Vahvinta osaamistamme ovat lasten puheen ja kielen kehitykselliset pulmat, kuten puheentuoton motoriset vaikeudet (lasten puheen apraksia), fonologiset pulmat sekä kielen kehityksen vaikeudet.

Tempon puheterapeutit työskentelevät pääosin Uudellamaalla. Yksilöterapia voi toteutua Tempon toimitiloissa Espoon keskuksessa tai asiakkaan lähiympäristössä (koti, päiväkoti, koulu, työpaikka). Tempo tarjoaa palveluita myös valtakunnallisesti Suomessa. Nykyaikaisten etäyhteyksien avulla änkytysterapia voidaan toteuttaa helposti paikasta ja jopa maasta riippumatta.

 

Kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

Saamamme palaute

”Tavoitteet olivat selkeät, ja ne saavutettiin”

”Terapian aikana käytiin läpi minulle tärkeitä asioita ja minua häiritseviä asioita”

”Terapian aikana löysin minulle sopivat tekniikkaharjoitukset”

”Pidän änkytystä nyt osana itseäni ja hyväksyn sen osana itseäni”

”Sain riittävästi tietoa änkytyksestä ja vastauksia kysymyksiini”

”Nuoren itsevarmuus lisääntyi änkytysterapiajakson aikana, ja se helpotti lukion aloittamista”

”Saimme riittävästi ohjausta ja hyviä vinkkejä kotiharjoitteluun”

”Yhteistyö puheterapeutin kanssa on toiminut erinomaisesti”

”Lapsen puhe on kehittynyt valtavasti”

”Puheterapeutti on kuunnellut hyvin lasta ja vanhempia”

”Yhteistyössä puheterapeutin kanssa olemme löytäneet sopivan menetelmän ja harjoitukset”

”Lapsi ei enää turhaudu, jaksaa olla kärsivällinen ja ymmärtää änkytystään nyt paremmin”

”Lapsi kertoo nyt pitkiä tarinoita ja ei lannistu, jos änkytystä tulee”

”Yhteistyö on ollut joustavaa ja luottamuksellista”