Änkytys ja sokellus: Sujumatonta puhetta on monenlaista.

 

Sokellus tarkoittaa nopeaa ja/tai epäsäännöllistä puherytmiä. Tämän lisäksi puheessa voi esiintyä tavallista enemmän normaalia sujumattomuutta, kuten tavutoistoa ja sanojen toistoa.  Tauot voivat olla liian lyhyitä ja vaikeasti havaittavia sekä usein tauko voi olla ilmaisun rakenteeseen nähden väärässä paikassa. Puhujan artikulaatio voi olla epätarkkaa, jolloin sanan äänteet voivat alkavat muistuttaa toisiaan tai sanasta voi jäädä esimerkiksi tavuja pois. Sokelluksessa puhuja on harvoin tietoinen nopeasta ja epäselvästä puheestaan. Sujumattomuuteen ei yleensä liity lihasjännitystä eikä puhuja välttele esim. puhetilanteita. Usein myös änkytys ja sokellus voi esiintyä yhdessä, jolloin sujumattomuutta kutsutaan sokellusänkytykseksi.

Lue: Unohdettu sokellus