Keväällä 2019 toteutui pienten lasten voimavarakeskeinen sopeutumisvalmennuskurssi 5-9- vuotiaille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen. Saimme luvan julkaista Blogissamme Oivalluksen ytimessä yhden äidin kirjoituksen. Tämä kirjoitus on alun perin tehty ja julkaistu Suomen änkytysyhdistyksen lehdessä Puheenvuorossa loppuvuodesta 2019. Kiitos kuuluu myös Suomen änkytysyhdistykselle, joka antoi meille luvan julkaista jutun myös meidän nettisivuillamme.

 

Sopeutumisvalmennusta Sopukassa

 Perheemme osallistui keväällä 2019 Suomen änkytysyhdistyksen järjestämälle änkyttävien lasten ja heidän perheidensä voimavarakeskeiselle perhekurssille. Toinen pojistamme änkyt­tää ja kuulimme hänen puheterapeutiltaan mahdollisuudesta hakeutua sopeutumis­valmennus­kursseille. Haimme kurssille jo edellisenä vuonna mutta silloin emme mahtuneet mukaan. Kun sitten alkuvuonna 2019 saimme myöntävän vastauksen toiseen hakemuk­seemme, olimme todella mielissämme ja jäimme jännittynein mielin odottelemaan kurssin alkua.

Kurssi koostui kahdesta perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään kestäneestä jaksosta, joiden aikana majoituimme koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa. Kurssiin kuului myös kotona tehtä­viä ennakko- ja välitehtäviä, joiden avulla pysyimme orientoituneina aiheeseen myös pidem­mällä aikavälillä.

Kurssille osallistui kymmenkunta perhettä, joko koko perheen voimin tai vain änkyttävä lapsi toisen vanhempansa kanssa. Änkyttävät lapset olivat iältään 5-9 -vuotiaita, lisäksi mukana oli hieman vanhempia ja nuorempia sisaruksia. Sekä aikuiset että lapset ryhmäytyivät nopeasti ja yhteishenki oli hyvä. Vertaistuki nousikin yhdeksi kurssin keskeisistä anneista. Oli mukava tavata toisia änkyttävien lasten vanhempia ja vaihtaa kokemuksia, lapset taas iloitsivat uusista kavereista. Ohjatun toiminnan jälkeen ehdimme viettämään iltaisin myös vapaa-aikaa uusien tuttavien kanssa.

Ohjaajana kurssilla toimivat änkytyksen hoitoon perehtyneet puheterapeutit ja puheterapeutti­opiskelijat. Työskentelimme sekä kaikki yhdessä että pienemmissä ryhmissä lasten, aikuisten ja sisarusten kesken. Käsittelimme monipuolisesti änkytykseen liittyviä teemoja kuten esi­merkiksi änkytyksen syitä, änkytyksen hyväksymistä ja lapsen itsetunnon vahvistamista.  Tunnelma oli rohkaiseva ja lähestymistapa oli pohdiskeleva ja keskusteleva. Harjoittelimme käytännössä puheen rauhoittamista ja puheen vuorottelua mikä onkin äänekkäässä lapsi­perhe­ympäristössä ajoittain yllättävän vaikeaa. Saimme myös tietoa Suomen änkytys­yhdis­tyksen toiminnasta ja kuulimme kokemusasiantuntijalta änkytykseen liittyvistä ajatuksista ja kokemuksista.

Perheemme hyötyi kurssille osallistumisesta monin tavoin. Ennen kurssia lapsen änkytys herätti vanhemmissa huolta ja änkyttävä poikamme ei juurikaan halunnut keskustella aiheesta. Koimme, että kurssilla tietoisuutemme änkytyksestä parantui, saimme työstettyä änkytykseen liittyviä käsityksiämme ja kurssin jälkeen änkytyksestä on ollut perheessämme helpompi keskustella. Vanhempien osalta lapsen änkytykseen liittyvä huolestuneisuus väheni ja poikamme on suhtautunut änkytykseensä luontevammin. Saimme kurssilta myös hyviä käy­tännön vinkkejä änkyttävän lapsen puheen sujuvuuden tukemiseen arjessa ja materiaalia lasten kouluihin tai esikouluihin toimitettavaksi.

Varsinaisen ohjatun toiminnan lisäksi nautimme koulutus­keskuksen maukkaista ruoista ja varsinkin lapset riemuit­sivat iltaisin vesileikeistä uima-altaassa. Järjestelyt toimivat mainiosti, jokaisella perheellä oli käytettävissään oma pieni huoneisto ja viikonloppujen jälkeen tuntui kuin olisi ollut hotellissa lomalla. Kurssin jälkeen pojat ovat useasti kysel­leet milloin leirille pääsisi taas uudestaan, niin hauskaa heillä oli. Suosittelen vastaaville kursseille osallistumista lämpimästi kaikille perheille, joita änkytys koskettaa.

Marjaana