Työnohjaajat

Tempon työnohjaajat Auli Laiho ja Salla Pohja tarjoavat voimavarakeskeistä yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta ja konsultaatiota puheterapeuteille ja myös muille toimialoille. Auli ja Salla ovat ohjanneet jo useiden vuosien ajan puheterapeutteja, ja heillä on myös monipuolinen kokemus muiden toimialojen työnohjauksesta.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tärkeimmät lähtökohdat ovat reflektiivisyys, dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys: Rakennamme jokaisen työnohjauskerran yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa meille on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja saa riittävästi myötätuntoa. Autamme asiakasta reflektoimaan itseään ja omaa tilannettaan. Yhdessä pysähtymällä ja ymmärtämällä löydämme tilaa ajatella ja mahdollisuuksia vaihtoehtoisille, monipuolisemmille ja rakentavammille tarinoille itsestämme ja työtilanteestamme.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi sähköpostitse info@tempokeskus.fi

Auli Laiho

Auli Laiho

Puheterapeutti

Salla Pohja

Salla Pohja

Puheterapeutti