Työnohjaus

Tarjoamme voimavarakeskeistä työnohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisena. Työnohjauksen tarkoituksena on mm. tukea työssä jaksamista, jäsentää omaa työnkuvaa ja auttaa työyhteisöä toimimaan rakentavammalla tavalla yhdessä. Työnohjaus tukee usein työssä kehittymistä ja uuden ideointia. Myös casetyöskentely sopii erinomaisesti voimavarakeskeiseen työnohjaukseen.

Rakennamme jokaisen työnohjauskerran yhdessä työntekijän ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa meille on tärkeää, että työntekijät kokevat tulleensa kuulluksi ja saavat riittävästi myötätuntoa. Autamme työntekijöitä ja työyhteisöä reflektoimaan itseään ja omaa tilannettaan. Yhdessä pysähtymällä ja ymmärtämällä löydämme tilaa ajatella ja mahdollisuuksia monipuolisemmille ja rakentavammille tarinoille itsestämme ja työtilanteestamme. Meille on tärkeää edistää työntekijän tai työyhteisön oman toimijuuden vahvistumista ja mahdollistaa vaihtoehtoisten näkökulmien löytymistä erilaisiin työelämän haasteisiin.

Meillä on työnohjauskokemusta monista eri työpaikoista ja työyhteisöistä, kuten mm. terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, yrityksistä ja opetusalalta. Olemme ohjanneet sekä työyhteisön työntekijöitä että esihenkilöitä. Olemme valmistuneet työnohjaajiksi Story ry:n (Suomen työnohjaajat ry) hyväksymässä Dialogic Partners Oy:n järjestämässä työnohjauskoulutuksessa.

Millaisia työnohjaajia olemme?

Lue lisää työnohjaajistamme.

Konsultaatio

Työnprosessin lisäksi tarjoamme mahdollisuutta yksittäisille konsultointikerroille. Palveluihimme kuuluu myös asiakaskonsultaatio, jossa osallistumme mukaan puheterapiatilanteeseen ja jossa ohjaamme perheen kanssa työskentelevää puheterapeuttia ja perhettä.

Toteutus

Työnohjaus voi toteutua Uudenmaan alueella asiakkaan työpaikalla. Toimitilamme ovat Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3). Toimitilat mahdollistavat yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjauksen. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa etäyhteyksien välityksellä.

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää tai aloittaa työnohjausprosessin (info@tempokeskus.fi).

 

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tärkeimmät lähtökohdat ovat:

  • reflektiivisyys
  • dialogisuus
  • narratiivisuus
  • ratkaisukeskeisyys.