Työnohjaus ja konsultaatio

Tarjoamme voimavarakeskeistä työnohjausta ja konsultaatiota yksilö- ja ryhmämuotoisena. Työnohjauksen tarkoituksena on mm. tukea työssä jaksamista, jäsentää omaa työnkuvaa ja auttaa työyhteisöä toimimaan rakentavammalla tavalla yhdessä. Työnohjaus voi olla myös asiakastapausten käsittelyä. Lisäksi tarjoamme asiakaskonsultaatiota, jossa Auli tai Salla osallistuu puheterapiatilanteeseen ja ohjaavat perheen kanssa työskentelevää puheterapeuttia ja työskentelevät myös suoraan perheen kanssa. 

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tärkeimmät lähtökohdat ovat reflektiivisyys, dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys: Rakennamme jokaisen työnohjauskerran yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa meille on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja saa riittävästi myötätuntoa. Autamme asiakasta reflektoimaan itseään ja omaa tilannettaan. Yhdessä pysähtymällä ja ymmärtämällä löydämme tilaa ajatella ja mahdollisuuksia vaihtoehtoisille, monipuolisemmille ja rakentavammille tarinoille itsestämme ja työtilanteestamme.

Työnohjaus voi toteutua Tempon toimitiloissa, etäyhteyden kautta ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan työpaikalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse info@tempokeskus.fi.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tärkeimmät lähtökohdat ovat:

  • reflektiivisyys
  • dialogisuus
  • narratiivisuus
  • ratkaisukeskeisyys.