UPEA – uskalla puhua, elää ja änkyttää: 10-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten intensiivinen ryhmäterapia

Upea- ryhmäprosessi kestää kokonaisuudessaan viisi kuukautta. Kokonaisuus sisältää yhteensä  40 x 45 min terapiaa, 4 x 45 min muuta ohjattua vertaistoimintaa ja 8 x 45 min verkkovälitteistä omahoitoa.

Miten UPEA prosessi etenee?

Ryhmään hakeutuminen tapahtuu alkuvuodesta 2023, viimeistään 30.4.2023 mennessä.

Ryhmään osallistuvat aloittavat verkkovälitteinen omahoidon koululaisen änkytykseen (laajuus 5 x 45 min) toukokuun alussa.

Kesäkuussa 8.-11.6.2023 on neljänä peräkkäisenä päivänä intensiiviset lähipäivät (noin klo 9.30-17) Espoossa. Päivät sisältävät

 • Lasten ja nuorten ryhmän työskentelyä 17 x 45 min.
 • Vanhempien ryhmän työskentelyä 17 x 45 min.
 • Työskentelyä perheittäin tai pienryhmissä 5 x 45 min.
 • Vapaa-ajan ohjattua vertaistoimintaa 4 x 45 min.

Elo-syyskuussa 2023 perheet saavat käyttöönsä verkkovälitteisen omahoito-ohjelman (3 x 45 min), joka tukee osallistumista kouluarjessa.

Ryhmän työote on moniammatillinen ja ryhmän toimintaa ohjaa puheterapeutti, psykoterapeutti, kokemuasiantuntija ja vapaa-ajan ohjaaja.

Miksi mukaan UPEA-ryhmään?

Ryhmämuotoinen änkytysterapia tarjoaa monia etuja yksilöterapiaan verrattaessa. Tämä kuntoutus toimii perinteistä puheterapiaa paremmin, jos änkytys rajoittaa ja haittaa osallistumista ja puhumista arjessa. UPEA-ryhmän tavoitteena on vahvistaa änkytyksen hyväksymistä, lisätä koululaisen mahdollisuuksia osallistua puhetilanteisiin ja antaa tarvittaessa keinoja puheen sujuvuuden hallintaan. UPEA-ryhmässä

 • koululainen saa kokemuksen siitä, ettei erotu toisista puhetapansa vuoksi
 • koululainen ja vanhempi kuulevat toisten kokemuksia änkytyksestä
 • saa tukea ja ymmärrystä sekä tulee kuulluksi omien kokemustensa kanssa
 • vanhemmat pystyvät työstämään monipuolisesti änkytykseen liittyviä asioita vertaisryhmässä
 • koululainen saa onnistumisen kokemuksia ryhmätilanteisiin osallistumisesta ja puhumisesta
 • ryhmä tarjoaa koululaiselle turvallisen ympäristön rohkaistua puhumaan aiempaa enemmän
 • ryhmäprosessin aikana koululainen pääsee puhumaan vähitellen yhä vaikeammilta tuntuvissa tilanteissa – onnistumista tuetaan ja se mahdollistetaan jokaiselle osallistujalle ryhmän tuella. Lisääntyvän puherohkeuden siirtymistä arjen tilanteisiin (esim. viittaaminen tunnilla, esitelmien pitäminen, itsenäisyys arjen puhetilanteissa, jutteleminen kavereiden kanssa) tuetaan kesäloman jälkeen toteutuvalla omahoidolla.
 • ryhmässä on hauskaa

Kenelle?

Jakso sopii teille, jos…

 • haluatte lisää tietoa ja ymmärrystä änkytykseen liittyen
 • haluatte oppia suhtautumaan änkytykseen hyväksyvämmin
 • vanhemmat haluavat tukea lapsen itseluottamusta, puherohkeutta ja osallistumista
 • änkytys haittaa koululaista itseään
 • vanhemmat haluavat keinoja puhua änkytyksestä koululaisen kanssa
 • ette ole saanut kuntoutusta aiemmin tai haluatte täydentää yksilöterapiassa oppimianne asioita
 • toinen vanhemmista sitoutuu osallistumaan ryhmään
 • koululaisen ja vanhemman suomen kielen taito on riittävä ryhmäkeskusteluissa toimimiseen
 • ryhmä toteutuu neljällä osallistujalla, enimmillään paikkoja on kahdeksan. MIkäli osallistujia on alle viisi, työntekijöiden määrää vähennetään..

Missä?

Ryhmä kokoontuu Voimavarakeskus Tempo Oy:n toimitiloissa Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3, 02770 Espoo).

Miten mukaan?

Ryhmämuotoinen änkytysterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon voi saada maksusitoumuksen julkisesta terveydenhuollosta (esim. kotikunta, erikoissairaanhoito). Neuvomme tässä mielellämme. Ryhmään voi osallistua myös itse maksaen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

info@tempokeskus.fi, p. 050-5773679 (Salla Pohja) ja 0400-448187 (Auli Laiho)

Lataa esite täältä.